Eru ríki og kirkja aðskilin?

Logo

Sigurður Hólm Gunnarsson

Sigurður Hólm Gunnarsson ritstjóri Skoðunar sem stofnað var þann 23. júní 1999.

10/08/2001

10. 8. 2001

Íhaldsmenn og aðrir varðhundar óbreytts ástands hafa í gegnum tíðina brugðist við kröfum fólks um breytingar í réttlætisátt með því að fullyrða að engra breytinga sé þörf því ekkert sé óréttlætið. Hjálmar Jónsson prestur, og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, notar þessa taktík óspart þegar að því kemur að svara kröfum fólks um aðskilnað ríkis og kirkju. […]

Íhaldsmenn og aðrir varðhundar óbreytts ástands hafa í gegnum tíðina brugðist við kröfum fólks um breytingar í réttlætisátt með því að fullyrða að engra breytinga sé þörf því ekkert sé óréttlætið. Hjálmar Jónsson prestur, og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, notar þessa taktík óspart þegar að því kemur að svara kröfum fólks um aðskilnað ríkis og kirkju.

Þegar undirritaður lenti í þeirri aðstöðu að rökræða við Hjálmar Jónsson í beinni útsendingu á Rás 2 síðastliðinn föstudag um hvort aðskilja ætti ríki og kirkju þá hélt hann því fram að það væri óþarfi. Ríki og kirkja væru nú þegar aðskilin. Hér ætla ég að gera tilraun til að útskýra hvers vegna Hjálmar hefur rangt fyrir sér.

Hvernig vitum við að hér eru ríki og kirkja EKKI aðskilin?

1. Hin evangelíska lúterska kirkja nýtur sérstakrar verndar í stjórnarskrá Íslands.
Í 62. grein stjónarskrárinnar, 1. málsgrein stendur:
„Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.“

Þessi málsgrein er bersýnilega í mótsögn við 1. málsgrein 65. greinar sömu stjórnarskrár þar sem segir að:
„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“

Önnur greinin verður augljóslega að víkja.

2. Óeðlileg fjárhagsleg tengsl eru milli ríkisins og kirkjunnar annars vegar og ríkisins og trúarbragða almennt hins vegar.
a) Ríkið greiðir enn laun presta og annarra starfsmanna kirkjunnar.

b) Skattgreiðendur eru látnir borga hundruð milljóna króna í sérstaka ríkis-kristnihátíð. Enn fremur er skattgreiðendum sendur reikningurinn fyrir 60 milljón króna riti um sögu kristni á Íslandi.

c) Ríkið sér af einhverjum ástæðum um að rukka sóknargjöld fyrir trúfélög. Hver einn og einasti þegn landsins er rukkaður um 6000 krónur á ári sem renna beint í þá sókn eða það trúfélag sem viðkomandi er skráður í. Ef viðkomandi einstaklingur er ekki í skráðu trúfélagi eða er trúlaus ber honum samt að borga þennan 6000 kall sem rennur þá til Háskóla Íslands. Þeim sem standa utan trúfélaga er refsað fyrir það því þeim er gert að borga aukalega um 50 milljónir á ári til Háskólamenntunar.

3. Kristinfræðsla og stundum trúboð er stundað í opinberum skólum
Í námskrá Björns Bjarnasonar stendur m.a. að:
„Kristilegt siðgæði [eigi] að móta starfshætti skólans…“
og að nemendur eigi að gera sér:
„…grein fyrir því hvaða þýðingu krossdauði Jesú og upprisutrúin hefur fyrir kristna einstaklinga andspænis dauðanum og þá von sem henni tengist“.
Tilgangur kristin“fræðslunnar“ er svo að:
„[efla] trúarlegan… þroska [nemenda]“

Þessi einhliða boðskapur á svo að vera predikaður yfir öllum börnum nema að foreldrar og forráðamenn óski sérstaklega eftir því að börnum þeirra verði hlíft. Þetta veigra forráðamenn sér eðlilega við að gera því þá lenda börn þeirra jafnvel í því að þurfa að hanga ein fram á gangi á meðan kristinfræðslan á sér stað og þurfa að svara spurningum um það hvers vegna þau eru svona ólík öðrum.

Mörg dæmi eru um að heilu skóladögum sé eytt í að kenna börnum að semja og fara með kristnar bænir og stundum kemur fyrir að farið er með börn í messur á skólatíma og þá jafnvel án leyfis foreldra.

Enn kemur jafnframt fyrir að fermingarfræðslunni svokölluðu sé komið fyrir inn í miðri stundaskrá nemenda þannig að ferming lítur út fyrir að vera hluti af eðlilegu skólastarfi. (sjá nánar Aðskiljum skóla og kirkju)

4. Alþingi allra Íslendinga hefst með messu og bænagjörð
Það er ekki hlutverk alþingismanna að hlusta á predikanir um gildi kristninnar og fara með bænir. Alþingi á að vera veraldleg stofnun en ekki kirkjuleg. (sjá nánar Af hverju er setning Alþingis kirkjuleg athöfn?)

5. Almenningi er bannað samkvæmt lögum að vinna á helgidögum kristintrúarmanna
Vegna óeðlilegra tengsla ríkis og kirkju eru atvinnulífinu settar skorður af trúarlegum ástæðum. Einu sinni máttu menn ekki vinna á sunnudögum og enn mega menn ekki vinna á hinum ýmsu hátíðisdögum kristninnar. Hvenær fólk vinnur eða tekur sitt frí ætti að vera samningsatriði á milli launþega og atvinnuveitenda, ekki launþega og kirkjuyfirvalda. (sjá nánar Biskupinn og aðskilnaður ríkis og kirkju)

6. Börn eru skráð sjálfkrafa í trúfélag móður
Ríkið á ekki að hafa milligöngu í því að skrá ómálga börn í trúfélög frekar en önnur félög. Foreldrar ættu sjálfir að sjá um skrá börn sín í trúfélög ef þeim finnst eðlilegt að börn séu yfirleitt skráð í slík félög.

7. Grafreitir eru undir stjórn kirkjunnar
Eðlilegt er að grafreitir séu undir stjórn sveitarfélaga en ekki eins ákveðins trúsöfnuðar.

8. Guðfræðideild Háskóla Íslands
Óeðlilegt hlýtur að teljast að ríkisvaldið kosti og sjái um þjálfun prestastéttar eins trúfélags. Annað hvort þarf að fjölga trúfræðideildum við HÍ sem nemur þeim fjölda trúarbragða sem hér eru stunduð, eða það sem eðlilegra er, að leggja Guðfræðideild HÍ niður og leyfa kirkjunni sjálfri að reka sinn trúarbragðaskóla.

Að lokum
Þrátt fyrir ofangreind augljós tengsl ríkis og kirkju hér á landi heldur Hjálmar Jónsson, og aðrir varðhundar óbreytts ástands, áfram að fullyrða að ríki og kirkja séu samt aðskilin.

Ég velti því stundum fyrir mér hvers vegna Hjálmar Jónsson talar svona og kemst ég bara að tveim mögulegum niðurstöðum.

Annað hvort veit hann í sakleysi sínu ekki um ofangreind tengsl ríkisvaldsins og kirkjunnar eða þá að hann er að brjóta 8. boðorðið og ljúga að almenningi í þeim tilgangi einum að vernda óbreytt ástand. Hvert rétt svar er þori ég ekki að fullyrða.

Deildu